قدرت خریدار بیشتر از فروشنده، چهارشنبه 29 بهمن 1399

بازده‌ها

تحرکات حقوقی

قدرت خریدار

حجم مشکوک

کندل

حجم معاملات

درصد تغییرات

محصولات كاغذي

پيمانكاري صنعتي

سرمايه گذاريها

بانكها و موسسات اعتباري

ساير واسطه گريهاي مالي

حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

حمل و نقل آبي

مخابرات

واسطه‌گري‌هاي مالي و پولي

بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي

فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط

انبوه سازي، املاك و مستغلات

رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن

اطلاعات و ارتباطات

خدمات فني و مهندسي

خرده فروشي،باستثناي وسايل نقليه موتوري

كاشي و سراميك

سيمان، آهك و گچ

ساير محصولات كاني غيرفلزي

هتل و رستوران

انتشار، چاپ و تکثير

فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

لاستيك و پلاستيك

توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري

فلزات اساسي

ساخت محصولات فلزي

ماشين آلات و تجهيزات

ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي

ساخت دستگاه‌ها و وسايل ارتباطي

خودرو و ساخت قطعات

قند و شكر

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر

مواد و محصولات دارويي

محصولات شيميايي

زراعت و خدمات وابسته

استخراج زغال سنگ

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشاف

استخراج کانه هاي فلزي

استخراج ساير معادن

منسوجات

دباغي، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

محصولات چوبي

چهارشنبه  29 بهمن 1399
شاخص کل: 1,238,395.15
وضیعت بازار: بسته
بورس
تعداد معاملات: 691,271
حجم معاملات: 6,018,544,662
ارزش معاملات: 69,975,450,389,127
فرابورس
تعداد معاملات: 527,496
حجم معاملات: 4,097,965,605
ارزش معاملات: 281,528,877,076,926
بازار پایه
تعداد معاملات: 6,856
حجم معاملات: 437,392,340
ارزش معاملات: 54,173,854,402
(7487.76)
-0.6%
جستجو
برای جستجوی نماد مورد نظر قسمتی از آن را وارد کنید.
در جستجو همه‌ی نمادهایی که حروف جستجو شده را دارند، به نمایش می‌آیند؛
(توضیحات بیشتر در راهنما)
محاسبه دوباره هر سطر
در صورتی که اطلاعات تکمیلی مثل سابقه معاملات و حقیقی حقوقی لود نشده باشد
علامت ! نمایش داد می‌شود،
با این کلید هر سطر را دوباره بازنویسی کنید
مرتب‌سازی سریع
با اعمال تغییر ترتیب نمایش یا بقیه تغییرات،
مرتب‌سازی انجام می‌شود ولی گاهی کمی زمان می‌برد،
با این کلید مرتب‌سازی را سریع انجام دهید.
راهنما
خروج و تعویض فیلتر
حذف فیلتر ویتامین
نوع اوراق  
اعمال
همه‌ی فیلترها
فیلتر:   قدرت خریدار بیشتر از فروشنده
همه نمادهای معامله شده
نماد مثبت
نماد منفی
آخرین قیمت بیشتر از پایانی
آخرین قیمت کمتر از پایانی
آخرین قیمت بیشتر از اولین قیمت
آخرین قیمت کمتر از اولین قیمت
فیلترهای بیشتر
به ترتیب:   سرانه خرید
نام نماد
درصد آخرین قیمت
درصد قیمت پایانی
حجم مشکوک
سرانه خرید
سرانه فروش
نسبت سرانه خرید به فروش
تعداد تراکنش
ارزش معاملات
eps
p/e
درصد خرید حقوقی
درصد فروش حقوقی
بازده 5 روز گذشته
بازده 10 روز گذشته
بازده 20 روز گذشته
بازده از کف 3 ماه گذشته
نحوه ترتیب:   نزولی
نزولی
صعودی
صنعت:   گروه بندی شده
گروه بندی شده
بدون گروه بندی
برو به گروه  
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
اطلاعات و ارتباطات
انبوه سازي، املاك و مستغلات
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
ساير واسطه گريهاي مالي
بانكها و موسسات اعتباري
سرمايه گذاريها
هتل و رستوران
ساير محصولات كاني غيرفلزي
سيمان، آهك و گچ
كاشي و سراميك
محصولات شيميايي
مواد و محصولات دارويي
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
قند و شكر
خودرو و ساخت قطعات
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
فلزات اساسي
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
محصولات كاغذي
منسوجات
استخراج کانه هاي فلزي
استخراج زغال سنگ
زراعت و خدمات وابسته
اطلاعات و ارتباطات
2.14
-0.49
50,890
0.7
1.175M
22.0
19.9
1.1
17.34%
-0.85
-0.81
-2.27
7
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن
6
3.2
36,349
0.3
848,792
79.1
13.3
6.0
-25.09%
12.53
5.54
-23.88
17
5.96
5.96
26,120
1.3
4.743M
44.2
17.3
2.6
-49.11%
9.75
4.82
12.30
24
5.97
4.2
17,390
1.3
3.218M
12.1
9.3
1.3
-24.04%
11.76
7.89
-10.80
12
انبوه سازي، املاك و مستغلات
5.9
5.9
6,280
0.8
16.825M
29.5
23.6
1.2
2.49%
20.54
11.74
-8.59
26
4.22
2.34
13,560
0.9
9.043M
21.8
16.2
1.3
-3.08%
11.57
11.74
5.41
23
-2
-1.74
16,245
0.7
4.716M
16.2
14.9
1.1
16.31%
9.97
0.79
-19.11
12
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي
5.91
5.91
11,820
1.3
4.848M
236.4
6.1
38.5
4.43%
13.76
7.07
6.20
11
0.68
3.91
22,990
1.1
14.101M
30.6
21.9
1.4
27.41%
6.62
-1.53
-0.62
5
5.99
4.16
4,865
1.1
18.67M
29.6
11.0
2.7
1.63%
3.44
-1.03
-14.79
2
1.92
0.56
5,298
0.5
3.541M
13.0
9.9
1.3
0.67%
-1.97
2.03
-22.25
4
-1.95
-1.15
8,530
0.8
5.628M
12.9
11.8
1.1
-4.91%
3.12
-2.60
6.44
27
-1.8
-1.29
3,810
0.3
9.515M
11.7
11.6
1.0
25.33%
-0.26
-3.28
-12.16
7
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
6
5.43
24,380
1.2
9.116M
58.0
27.3
2.1
-18.32%
9.04
1.04
-8.18
26
ساير واسطه گريهاي مالي
5.97
5.54
22,200
0.3
2.252M
250.0
11.2
22.2
-37.30%
7.64
-8.56
-19.39
23
5.92
5.92
9,310
0.8
6.925M
165.3
8.9
18.6
-40.64%
29.85
25.98
28.95
43
بانكها و موسسات اعتباري
5.96
4.39
3,380
1.5
355.004M
41.7
16.7
2.5
-13.94%
4.39
11.37
23.33
23
سرمايه گذاريها
5.94
4.84
9,630
0.7
5.01M
24.3
7.3
3.3
-2.09%
16.08
11.85
38.72
99
4.5
4.9
13,010
1.2
6.455M
18.2
14.2
1.3
-2.80%
9.38
12.30
24.74
26
5.99
5.47
7,999
2.0
9.635M
16.4
11.5
1.4
-43.87%
12.62
1.07
-16.77
11
-1.05
0.15
6,610
0.7
4.749M
13.6
10.5
1.3
-7.69%
1.67
5.19
11.13
13
-1.16
-1.11
13,160
0.4
3.939M
13.2
6.3
2.1
12.69%
-0.30
3.15
6.74
17
0.84
0.34
6,000
0.8
11.393M
12.2
11.0
1.1
14.25%
2.40
1.70
15.25
15
هتل و رستوران
-2
2.83
33,129
6.3
27.988M
16.4
7.8
2.1
-10.25%
24.03
10.75
-7.25
41
ساير محصولات كاني غيرفلزي
1.45
0.73
23,710
0.4
6.103M
31.2
20.4
1.5
1.52%
5.23
1.95
-3.88
11
5.99
4.93
18,930
0.9
2.453M
23.0
9.1
2.5
-21.81%
6.90
5.10
-5.16
11
-0.86
-0.86
10,400
0.5
3.022M
11.3
11.2
1.0
0.00%
-0.95
3.48
-15.24
11
سيمان، آهك و گچ
6
1.61
63,990
0.2
247,656
198.1
9.7
20.4
0.00%
13.30
28.46
52.21
105
6
5.41
19,610
1.5
27.126M
58.9
27.7
2.1
-10.85%
5.86
0.88
28.54
30
5.98
5.42
43,420
1.4
4.756M
35.8
29.9
1.2
-16.85%
11.60
10.66
27.86
58
5.97
5.23
28,570
1.6
7.903M
33.1
19.3
1.7
-5.34%
6.18
0.78
4.53
4
5.98
4.24
40,960
1.7
12.216M
30.3
23.2
1.3
-2.65%
7.18
22.95
47.15
63
5.97
5.5
31,400
1.5
4.251M
28.0
13.1
2.1
-16.38%
6.62
23.41
15.27
76
6
5.69
17,320
1.3
9.67M
23.4
13.0
1.8
-24.62%
7.67
14.75
17.96
27
5.98
3.27
3,953
1.7
51.561M
19.1
10.9
1.8
-0.53%
3.46
-6.35
-13.48
3
3.52
1.63
12,050
1.5
12.26M
16.8
16.3
1.0
6.82%
12.03
16.44
21.71
33
5.97
2.14
26,790
6.1
8.108M
16.3
13.6
1.2
-36.71%
10.58
7.45
18.01
21
1.09
1.41
9,310
1.2
10.315M
13.6
11.9
1.1
-20.32%
2.98
3.78
12.53
21
-0.06
1.32
16,680
0.5
3.271M
11.9
11.3
1.1
0.00%
5.10
11.54
42.46
59
3.34
2.23
6,490
1.0
5.88M
11.3
8.7
1.3
-7.72%
9.37
7.36
9.93
13
2.55
0.58
24,900
0.2
395,800
6.9
6.8
1.0
-1.00%
-9.08
-4.50
-6.22
55
كاشي و سراميك
-3.96
-2.93
14,080
0.8
6.81M
25.1
24.0
1.0
-0.10%
2.01
-13.02
-11.06
10
5.09
4.14
49,990
0.6
4.146M
17.7
16.2
1.1
2.41%
19.03
12.72
2.93
47
محصولات شيميايي
5.67
1.24
20,500
2.1
7.948M
31.5
21.5
1.5
9.74%
20.20
11.59
-4.24
44
5.99
2.94
18,050
1.1
11.951M
27.2
14.1
1.9
-5.26%
5.99
12.44
19.50
142
5.18
3.47
34,300
1.4
2.581M
23.8
19.6
1.2
-11.93%
5.37
-1.14
-1.58
6
-0.4
-1.85
29,550
0.7
5.307M
21.9
18.6
1.2
10.44%
-0.99
-1.42
-24.34
10
0.54
0.66
80,210
0.3
833,587
20.4
12.8
1.6
5.09%
-0.06
-3.23
3.27
7
0.27
0.45
60,550
0.3
1.029M
18.8
15.0
1.3
2.60%
2.73
6.85
15.08
25
-0.52
0.31
19,220
0.3
4.436M
18.8
17.7
1.1
24.57%
0.88
5.79
4.31
14
-1.32
0.57
15,700
0.8
2.988M
18.0
13.1
1.4
-20.39%
4.58
8.92
-0.37
17
3.53
0.85
30,500
0.4
1.03M
17.9
10.8
1.7
15.53%
-0.54
-4.68
-3.41
13
-1.49
-0.06
147,000
0.2
52,580
11.9
7.3
1.6
-22.15%
-0.25
-2.05
3.56
21
1.17
1.67
64,110
0.7
1.542M
10.7
7.3
1.5
-2.28%
2.04
0.50
7.44
22
مواد و محصولات دارويي
-0.16
-1.99
24,884
0.6
1.057M
67.9
7.5
9.0
0.00%
2342.70
2342.70
2342.70
0
5.98
5.87
28,880
1.6
17.339M
25.4
18.1
1.4
-38.11%
9.82
-7.62
-21.11
28
2.54
1.6
29,480
0.8
840,355
25.0
18.3
1.4
57.28%
1.56
-1.38
-10.21
8
-3.82
-3.82
24,140
2.4
4.078M
24.6
11.6
2.1
7.35%
-9.62
-21.73
-22.68
4
5.97
4.86
23,970
0.8
9.666M
18.8
15.0
1.3
-11.51%
18.78
0.94
29.62
95
1.69
0.69
26,490
0.8
970,849
17.9
8.7
2.1
-29.56%
1.43
-3.10
0.92
17
0.75
1.59
57,523
0.6
1.239M
15.2
13.7
1.1
8.93%
3.33
-4.51
14.23
43
4.48
0.9
21,000
3.1
8.504M
14.0
13.5
1.0
-21.48%
6.23
-3.20
-16.37
10
0.52
0.68
15,390
0.6
2.373M
11.7
10.4
1.1
2.23%
0.44
-6.08
-17.51
3
1.12
0.9
22,580
1.2
1.753M
11.0
9.1
1.2
0.00%
5.58
5.58
6.52
19
3
1.12
36,826
1.2
186,451
7.8
7.2
1.1
61.73%
2.16
-2.65
-17.35
6
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
5.72
2.43
70,000
1.0
2.702M
25.1
20.5
1.2
-2.22%
5.00
5.93
-6.54
43
0.88
2.4
7,980
7.1
48.836M
24.9
23.2
1.1
-1.24%
20.18
20.90
13.60
36
1.34
-0.57
21,180
0.8
2.902M
15.9
14.6
1.1
0.00%
8.23
-73.07
-73.78
14
-1.82
-0.72
20,520
0.3
1.093M
14.1
12.5
1.1
0.00%
3.91
-0.19
-13.40
8
0
0.26
3,780
0.6
51.848M
10.5
10.1
1.0
0.00%
0.80
-5.49
-14.45
3
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
6
3.86
50,777
2.4
9.543M
27.1
18.5
1.5
-31.97%
-0.56
-5.61
2.86
8
5.99
3.11
7,078
1.5
13.347M
27.0
11.1
2.4
-8.24%
3.11
4.19
-16.18
6
2.51
1.08
2,860
1.2
53.83M
14.4
12.2
1.2
-30.44%
4.83
1.81
-3.75
12
-1.72
-0.33
14,830
0.3
1.757M
13.8
11.0
1.2
37.95%
0.53
8.91
4.59
17
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي
-1.94
-0.5
13,670
0.3
2.288M
20.4
13.3
1.5
46.32%
1.31
2.14
16.55
24
-1.55
-1.63
12,100
0.5
21.497M
15.0
13.0
1.2
41.68%
0.25
5.22
25.28
36
قند و شكر
-2
-0.94
7,406
0.6
8.411M
23.1
22.9
1.0
-5.23%
648.60
648.60
648.60
2
2.06
3.16
26,900
1.0
3.59M
16.6
13.6
1.2
-0.70%
5.68
12.83
-15.79
14
-2
-0.4
105,360
0.4
195,730
10.8
9.4
1.2
15.33%
0.75
-0.89
-8.12
28
خودرو و ساخت قطعات
-0.03
-0.03
38,010
1.6
5.573M
23.6
22.2
1.1
2.80%
-0.21
-0.18
-1.30
10
5.79
3.58
3,840
0.8
22.762M
22.4
9.3
2.4
-4.39%
1.90
-2.08
-14.74
3
3.9
5.36
17,060
1.0
6.45M
18.4
16.2
1.1
-8.68%
11.54
22.18
7.79
79
-1.95
-1.3
16,590
0.5
3.09M
16.0
13.7
1.2
0.00%
6.30
-3.52
-30.04
14
1.65
-0.82
2,470
0.4
11.13M
10.6
8.5
1.2
5.46%
-1.23
-10.74
-17.47
2
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي
5.99
5.09
48,320
0.6
2.046M
26.4
23.5
1.1
0.01%
18.62
3.19
22.22
122
-0.93
-1.71
54,450
0.9
986,956
19.4
16.4
1.2
19.15%
13.94
3.03
-7.10
36
0
0.79
58,150
0.5
922,459
18.4
13.9
1.3
-30.95%
1.05
1.17
7.88
30
فلزات اساسي
6
2.97
19,777
4.2
20.5M
35.6
20.7
1.7
-0.69%
21.16
-50.05
-57.54
40
-1.96
-1.87
35,070
0.5
2.364M
25.6
20.5
1.2
-8.73%
-1.93
-1.35
12.00
53
2.09
0.5
18,550
0.4
7.042M
24.4
18.9
1.3
-1.17%
2.18
-1.62
13.07
16
0.81
0.29
17,340
0.7
10.152M
22.6
19.8
1.1
7.30%
10.86
18.07
15.93
29
-1.98
-0.32
30,270
0.3
650,603
20.1
17.5
1.1
27.67%
19.16
17.75
15.67
24
0.89
0.45
27,080
0.3
1.191M
16.4
9.1
1.8
19.27%
4.05
11.08
34.00
43
-1.34
-0.57
15,500
0.4
1.271M
12.0
8.5
1.4
4.02%
-0.19
-0.51
-5.22
8
-1.97
-0.79
4,970
0.3
4.375M
10.9
9.9
1.1
6.87%
1.21
5.89
0.80
15
1.28
0.13
13,350
0.4
2.702M
8.5
8.1
1.1
42.55%
8.17
13.73
10.53
24
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي
5.97
5.93
29,120
3.1
53.997M
82.2
27.3
3.0
-37.25%
8.78
7.58
26.90
26
2.85
2.81
25,970
1.1
72.111M
30.4
27.0
1.1
2.29%
19.08
22.34
37.21
45
6
5.77
108,321
3.7
1.153M
23.6
14.2
1.7
-30.36%
8.25
9.86
12.91
17
0.9
1.28
81,000
0.4
374,063
14.0
13.5
1.0
1.29%
0.57
-9.22
-4.28
8
1.1
0.62
37,640
0.1
593,853
10.7
6.9
1.5
-16.10%
-2.26
-2.59
5.97
27
محصولات كاغذي
5.97
4.14
15,610
1.7
7.3M
28.4
24.4
1.2
0.59%
12.79
11.32
20.60
25
-1.78
-1.02
3,860
0.9
32.148M
13.0
11.7
1.1
21.84%
16.82
18.24
-5.58
31
منسوجات
5.99
0.67
61,410
0.4
99,784
87.5
15.3
5.7
0.00%
4.20
6.85
4.59
16
6
4.16
12,797
1.5
14.068M
19.2
16.9
1.1
10.44%
10.26
15.01
-2.50
18
استخراج کانه هاي فلزي
0.78
0.08
46,950
0.3
417,711
10.6
9.5
1.1
28.97%
-0.19
-1.02
9.48
18
استخراج زغال سنگ
-2
-1.98
97,957
0.6
664,253
35.6
33.5
1.1
1.51%
-2.50
3.49
-8.14
50
زراعت و خدمات وابسته
5.98
3.9
4,730
2.5
92.932M
16.3
13.8
1.2
-1.68%
8.98
1.13
3.62
9
-1.93
-0.53
22,320
1.1
8.307M
13.7
11.5
1.2
10.02%
6.64
0.62
-0.40
23
-1.35
-0.8
7,675
0.4
2.341M
10.1
8.0
1.3
0.00%
3.42
-2.64
-28.18
8